.:. Khắc dấu ngôi sao .:.
4927xam

4927: 60 X 40 MM

Share this product

Công dụng: Khắc nội dung lớn theo yêu cầu

Màu sắc hộp: xanh, đỏ, xám

Thẻ mực: 6/4927

Mẫu 1 Mẫu 2
4927 (1) 4927 (2)
Mẫu 3
Mẫu 4
4927 (3) 4927 (4)
Mẫu 5
Mẫu 6
4927 (5) 4927(1)

Đăng ký

Nhập Email