.:. Khắc dấu ngôi sao .:.
pr_4911_p4_h_green12_1

4912: 47 X 18 mm

Share this product

Công dụng: Khắc tên, logo, địa chỉ công ty
Màu sắc hộp: Xanh, đỏ, xám, vàng
Thẻ mực: 6/4912

4912F

 

Đăng ký

Nhập Email