.:. Khắc dấu ngôi sao .:.
4929xanh

4929: 50 X 30 mm

Công dụng: Khắc nội dung lớn, nhiều dòng

Màu sắc vỏ hộp: Xanh, đỏ, xám

Thẻ mực: 6/4929

Share this product

Công dụng: Khắc nội dung lớn, nhiều dòng

Màu sắc vỏ hộp: Xanh, đỏ, xám

Thẻ mực: 6/4929

DAU CONG VAN DEN, DI 4929

Đăng ký

Nhập Email