.:. Khắc dấu ngôi sao .:.
pr_4910_p4_fuchsia_thumbnail

4910: 26 X 9 MM

Công dụng:  Khắc logo, ký hiệu, tên.
Màu vỏ hộp: đỏ, xanh, xám, vàng, xanh lá.
Thẻ mực: 6/4910

Mẫu 1 1(3)  Mẫu 7 7
 Mẫu 2  2  Mẫu 8 8
 Mẫu 3 3(1)  Mẫu 9 9
 Mẫu 4 4(1)  Mẫu 10 10
 Mẫu 5 5  Mẫu 11  11
 Mẫu 6 6  Mẫu 12 12

Share this product

Công dụng:  Khắc logo, ký hiệu, tên.
Màu vỏ hộp: đỏ, xanh, xám, vàng, xanh lá.
Thẻ mực: 6/4910

Đăng ký

Nhập Email